ההורים מוחים נגד התל”ן מדי שנה משלמים הורים לתלמידים בבתי הספר סכומים שיכולים להגיע לאלפי שקלים עבור שעות העשרה. המינוח המקצועי הוא תל”ן – תשלומי הורים נוספים, אבל על התשלומים …

ההורים מוחים נגד התל”ן – המהדורה המרכזית המשך ›