האם יש תקרה לסכום שמותר לגבות עבור שיעורי שחיה?

8.16K views
0 Comments

קיבלנו מכתב עבור שיעורי שחיה בבית ספר. הופתעתי לגלות שאולם מחייבים להשתתף בשיעורים, גובים סכום של 400 ש'ח. בבתי ספר אחרים החוג היה רשות והגביה הייתה פחות משמעותית. בבית ספר אחר בו לומדת ביתי הסכום היה 160 ש"ח. האם יש תקרה לסכום שמותר לגבות?

Answered question

במשך שנים רבות גבה משרד החינוך מהורי התלמידים תשלום עבור שיעורי שחייה באופן בלתי חוקי. כך הסתבר בישיבת ועדת החינוך של הכנסת. בתום הדיון שהתקיים אתמול הוחלט על הקפאת גביית התשלום מההורים עד להסדרת הנושא.

לדברי מאיר שמעוני, נציג משרד החינוך בדיון, לימודי החינוך הם לימודי חובה וממומנים במלואם על ידי משרד החינוך. גביית התשלום, אמר שמעוני, היא עבור הסעות לבריכה ועבור דמי הכניסה למתחם.

Answered question
איש(אנונימי) 0

חוזר מנכל תשסג 3 א

סעיף 4.2. שיעורי שחייה
רשות החינוך המקומית, או הבעלות על המוסד, רשאית לגבות החזר
הוצאות בשיעור של 100% עבור דמי נסיעה וכניסה לברכה בשיעורי
שחייה – הכול בהתאם לתכנית הלימודים.
תלמיד המנוי בברכה שבה ייערכו שיעורי השחייה יהיה פטור מתשלום
עבור דמי כניסה.

Answered question
Write your answer.